Όροι Χρήσης

​1. Προϊόντα, Περιεχόμενο και Προδιαγραφές

Τα χαρακτηριστικά, τα προϊόντα, το περιεχόμενο και οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο (http://bettermeeu.wixsite.com/bettershopme), ανακατευθύνονται μερικώς ή ολικώς από τον επίσημο Ιστότοπο της Amway (http://www.amway.gr). Σκοπός του είναι η γρήγορη παρουσίαση των προϊόντων και την ευθύνη για την αναπαραγωγή των πληροφοριών την φέρει η Ανθή Στεργιοπούλου.

 

2. Αποστολή Προϊόντων

Η διαδικασία για να παραγγείλεις είναι πάρα πολύ απλή.

​Μπορείς ηλεκτρονικά μέσα από το link: http://www.amway.gr/user/a_stergiopoulou να εγγραφείς ως πελάτης και να βάλεις την παραγγελία σου.

​Στην σελίδα αυτή υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής

​Για ότι άλλο χρειαστείς μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μου.

3. Ακριβής Πληροφόρηση

Η Ανθή Στεργιοπούλου εργάζεται ώστε να διαβεβαιώσει πως η πληροφόρηση σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι ολοκληρωμένη, ακριβής και ισχύουσα. Παρά τις προσπάθειες, οι πληροφορίες σε αυτόν τον Ιστότοπο – ενίοτε- ίσως είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή παρωχημένες. Επιπροσθέτως, η  Ανθή Στεργιοπούλου επιφυλάσσεται για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που αφορούν την τιμή ή την διαθεσιμότητα του προϊόντος, χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Ενώ είναι μέρος της πολιτικής μας να επιβεβαιώνουμε τις παραγγελίες με email, η παραλαβή ενός email με επιβεβαίωση παραγγελίας δεν σηματοδοτεί πως αποδεχόμαστε την παραγγελία ή πως επιβεβαιώνουμε την προσφορά για πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας. Διατηρούμε το δικαίωμα, να περιορίσουμε την ποσότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας ή/και να αρνηθούμε την πώληση σε οποιονδήποτε πελάτη, χωρίς προειδοποίηση. Επίσης, ίσως απαιτήσουμε εξακρίβωση των πληροφοριών πριν την αποδοχή ή/και παράδοση παραγγελίας.

4. Χρήση του Παρόντος Ιστοτόπου

Ο Ιστότοπος και κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, πρόγραμμα, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα που εμπεριέχεται σε αυτήν («Περιεχόμενο Ιστοτόπου») αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας των συγγενικών δικαιωμάτων ως και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας τόσο στην Ελλάδα όσο και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Ανθής Στεργιοπούλου η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αναδημοσίευση, διανομή, τροποποίηση ή άλλη χρήση για σκοπό εμπορικό ή μη του Περιεχομένου Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων και εν γένει δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στον Ιστότοπο, είτε αυτά έχουν παραχωρηθεί από τρίτους στην Ανθή Στεργιοπούλου για δική της χρήση είτε ανήκουν στην ίδια ή σε μέλος της οικογένειας της Ανθής Στεργιοπούλου κάθε θυγατρικής ή συνδεδεμένης προς αυτήν επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των εντολοδόχων τους και ορισμένων άλλων εταιρειών, οι οποίες προσφέρουν στους ανωτέρω υπηρεσίες πράκτορα και/ή προμηθευτή. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, η Ανθή Στεργιοπούλου έχει κάθε δικαίωμα απαγόρευσης και/ή ανάκλησης της αδείας της και/ή τερματισμού της πρόσβασης του χρήστη στον Ιστότοπο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και άνευ προειδοποίησης, καθώς και σε κάθε περίπτωση χρήσης του Ιστοτόπου για τη διάπραξη ή συνδρομή σε οποιαδήποτε παράνομη/αξιόποινη πράξη, οπότε ο χρήστης οφείλει να καταστρέψει το Περιεχόμενο Ιστοτόπου που κατέχει και κάθε αντίγραφο αυτού.

5. Σύνδεσμος στον Παρόντα Ιστότοπο

Απαγορεύεται η δημιουργία ή διατήρηση οποιουδήποτε συνδέσμου από οποιαδήποτε άλλη Ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε σελίδα του παρόντος Ιστοτόπου χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια της  Ανθής Στεργιοπούλου.  Απαγορεύεται η διαχείριση ή παρουσίαση αυτού του Ιστοτόπου σε καρέ ή μέσω παρόμοιων τακτικών, σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη άδεια της Ανθής Στεργιοπούλου. Όλοι οι επιτρεπόμενοι σύνδεσμοι σε αυτήν την Ιστοσελίδα πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους τρέχοντες Κανόνες.

6. Σύνδεσμοι σε Τρίτα Μέρη

Ανά διαστήματα, ο παρών Ιστότοπος ίσως περιέχει συνδέσμους που δεν είναι στην ιδιοκτησία του, και συγκεκριμένα οι σύνδεσμοι αυτοί είναι:

www.amway.gr, www.nutrilite.gr, www.artistry.gr, www.amway-europe.com, www.amway-experience.com, www.amwaymedia.eu, www.alticor.com, www.amwayglobal.com

ή εγκεκριμένες από την Amway Ιστοσελίδες ή σύνδεσμοι ή σύνδεσμοι των επίσημων καναλιών της Amway, οι οποίοι δεν διαχειρίζονται, ούτε ελέγχονται από την Ανθή Στεργιοπούλου ή τους  συνεργάτες της. Κάθε σύνδεσμος τέτοιου είδους παρέχεται με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτησή σας. Η Ανθή Στεργιοπούλου δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο/ προϊόντα/ υλικά/ υπηρεσίες ή τυχόν πληροφορίες που θα βρείτε/ προμηθευτείτε από οποιαδήποτε άλλη Ιστοσελίδα ή Ιστότοπο . Δεν ενστερνιζόμαστε ή εγγυούμαστε για την ακρίβεια ή την ορθότητα περιεχομένου άλλης Ιστοσελίδας ή Ιστοτόπου, αλλά ούτε και για τα αποτελέσματα που μπορείτε να αποκτήσετε από την χρήση προϊόντων ή υπηρεσιών άλλης Ιστοσελίδας ή Ιστοτόπου. Αν αποφασίσετε να πλοηγηθείτε σε άλλη Ιστοσελίδα, αναλαμβάνετε τις ευθύνες τυχόν κινδύνων.

7. Ακατάλληλο Υλικό

Απαγορεύεται η χρήση, μεταφορά, ανάρτηση παράνομου, υβριστικού, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, ανήθικου, πορνογραφικού ή βλάσφημου υλικού ή οποιοδήποτε υλικού, εν γένει, που θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα ή να προκαλέσει την αστική ευθύνη, ή που παραβιάζει κάποιο νόμο. Αν κρίνουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι έχετε παραβιάσει ή ενδέχεται να παραβιάσετε τις παραπάνω απαγορεύσεις, διατηρούμε την δυνατότητα να λάβουμε οποιαδήποτε μέτρα κρίνουμε απαραίτητα για να διαχειριστούμε ή να προλάβουμε την παρεμβατική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της άμεσης απομάκρυνσης των συναφών υλικών από αυτόν τον Ιστότοπο. Θα συνεργαστούμε πλήρως με κάθε Νομική Αρχή ή δικαστική απόφαση ή κλήτευση, η οποία θα ζητά από εμάς να αποκαλύψουμε την ταυτότητα οποιουδήποτε προβεί στην αποστολή υλικών τέτοιου είδους.

8. Πληροφορίες για τον Χρήστη

Εκτός από τις αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες υπόκεινται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστοτόπου, οποιοδήποτε άλλο υλικό, πληροφορία, προτάσεις, ιδέες, σενάρια, τεχνογνωσία, τεχνικές, ερωτήσεις, σχόλια ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία που μεταφέρετε ή αναρτάτε σε αυτήν την Ιστοσελίδα θεωρείται μη-εμπιστευτική ή μη-ιδιόκτητη. Προσωπικές πληροφορίες που οικειοθελώς αναρτάτε σε οποιοδήποτε σημείο του Ιστοτόπου, που είναι σε δημόσια θέα, δεν υπόκεινται στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του Ιστοτόπου και θεωρείται επικοινωνία του χρήστη. Εμείς -και /ή οι εντολοδόχοι μας- μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε ή όλες τις επικοινωνίες του χρήστη για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την αναπαραγωγή, μετάδοση, αποκάλυψη, δημοσίευση, ανάπτυξη, παραγωγή και / ή εμπορία με οποιονδήποτε τρόπο, για οποιονδήποτε ή μη εμπορικό σκοπό. Διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς να θεωρείται υποχρέωση, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τις επικοινωνίες του χρήστη. Δεν είναι υποχρέωσή μας, ούτε λαμβάνουμε την ευθύνη όσον αφορά στην χρήση, στην απάντηση, στην επανεξέταση ή στην ανταπόκριση σε τυχόν επικοινωνίες του χρήστη. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των επικοινωνιών του χρήστη, έστω και αν δεν συμβαδίζουν με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, είτε πρόκειται περί δυσφήμισης/βωμολοχίας, ή προσβολής της ιδιωτικής ζωής με άλλον τρόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε (ή όλες τις επικοινωνίες του χρήστη) που περιλαμβάνει υλικό που θεωρούμε ακατάλληλο ή απαράδεκτο.

9. Αποποίηση

Η χρήση του ιστοτόπου γίνεται με προσωπική σας ευθύνη.

Όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται σ’ αυτόν τον ιστότοπο (ή μέσω αυτού) υπόκεινται μόνο στις εφαρμόσιμες εγγυήσεις των διακεκριμένων κατασκευαστών, προμηθευτών ή παροχών.

10. Περιορισμοί της ευθύνης

Στην περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με αυτόν τον Ιστότοπο ή το περιεχόμενό του, αποδέχεστε πως η μοναδική σας αποζημίωση είναι να σταματήσετε την χρήση αυτού του Ιστοτόπου.

11. Αναθεώρηση των παρόντων Όρων Χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να αναθεωρηθούν οποιαδήποτε στιγμή, με επικαιροποίηση της παρούσας ανάρτησης. Παρακαλείσθε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα σελίδα, για να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες Όρους Χρήσης. Ορισμένες παράμετροι αυτών των Όρων Χρήσης μπορεί να αντικατασταθούν από νομικές ειδοποιήσεις ή όρους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου.

12. Τερματισμός

Η αναστολή και διακοπή του λογαριασμού του χρήστη αυτού του Ιστότοπου μπορεί να γίνει από εμάς ή από τον χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε το σύνολο ή μέρος του παρόντος δικτυακού τόπου, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

Σε περίπτωση δε, που έχετε υποβάλλει παραγγελία, θα προηγηθεί ενημέρωση για την αναστολή ή διακοπή του λογαριασμού σας και η παραγγελία σας θα υλοποιηθεί ανεξάρτητα από τη πορεία της διακοπής ή της αναστολής του λογαριασμού του χρήστη.

13. Επιπλέον Βοήθεια

Αν δεν κατανοείτε τους παραπάνω Όρους Χρήσης ή έχετε τυχόν παρατηρήσεις ή απορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας email στο  Anthi.Stergiopoulos@gmail.com ή τηλεφωνικά στο +30 6945 466 166.